Administraties en begrotingen

Boekhoudingen

De boekhouding is nodig om belanghebbenden, zoals banken en belastingdienst te laten weten hoe het met uw bedrijf gaat. Maar wellicht houd u zich liever bezig met het ondernemen zelf. Een goede reden om de administratie (deels) uit te besteden.

Wij kunnen de administratie per periode bij ons op kantoor verwerken, maar wij kunnen een door u zelf gevoerde administratie ook periodiek controleren.

In de meeste gevallen verwerken wij de administratie in dezelfde periode als de BTW-aangifte, maar indien gewenst is regelmatiger bijhouden ook mogelijk.

Ook het achteraf verwerken van de administratie over een langere periode is mogelijk. Als u er prijs op stelt, kunt ook over de verwerkte periodes een rapportage van ons ontvangen.

Salarisadministratie

Een bedrijf met personeel moet ook een salarisadministratie voeren. Door de vele regels en CAO’s is dit geen eenvoudige zaak.

Wij kunnen de salarisadministratie voor u voeren. U ontvangt dan iedere periode de salarisspecificaties, zodat u de juiste salarissen kunt uitbetalen aan uw personeel. Wij verzorgen voor u de loonaangifte. Indien u zelf uw administratie voert, ontvangt u van ons de loonjournaalpost.

Jaarrekeningen

Na afloop van het boekjaar volgt de jaarrekening. De jaarrekening geeft u een beeld van de financiƫle situatie van uw bedrijf.

Ook is de jaarrekening een onderdeel van uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Verder is de jaarrekening vaak benodigd bij kredietaanvragen bij een bank of vraagt de bank hierom naar aanleiding van verstrekte kredieten in het verleden.

Begrotingen

Een begroting is een raming van verwachte kosten en opbrengsten van de uit te voeren activiteiten. Een begroting blijft natuurlijk een voorspelling, maar wij proberen samen met u een zo zorgvuldig mogelijk schatting te maken van de kosten en opbrengsten.

Als een begroting ook zo exact mogelijk gerealiseerd moet worden, wordt het een budget. Indien wij het budget in de administratie verwerken kunnen wij ook periodiek de budgetresultaten aan u rapporteren.